Een prelogopedist of preverbale logopedist staat in voor het onderzoeken en behandelen van kindjes bij wie het eten en/of drinken moeizaam verloopt.

- Heeft je kindje het moeilijk bij de overgang van borst naar fles?

- Is er sprake van verslikken tijdens het drinken of krijgt je kindje het benauwd tijdens het drinken?

- Heeft je kindje het moeilijk bij de overgang naar lepelvoeding of vaste voeding?

- Lijkt jouw kindje moeilijkheden te ondervinden met kauwen?

- Verloopt het drinken uit een beker niet altijd even vlot?

- ...


Dan kan je terecht bij een prelogopedist!

Samen gaan we op zoek naar de oorzaak van de moeilijkheden en zoeken we naar manieren om het eten en drinken opnieuw plezierig te maken. Eet- en drinkproblemen vragen in sommige gevallen een multidisciplinaire benadering, waardoor bv. naar een diëtist kan worden doorverwezen indien dit aangewezen lijkt.